Bộ bột nhúng đắp và dip ombre collection 24 màu rất dễ cho bạn tạo những màu ombre cho khách yêu của minh chất bột rất mịn dễ hoà hợp 

OMBRE COLLECTION

$244.00 Regular Price
$144.00Sale Price

  Contact Us

  (301)503-4052

  Venus Beauty System
  1041 s jupiter rd 
  Garland tx 75042
  (301)503-4052

  © 2013 Venus Beauty System