top of page

Bộ bột nhúng đắp và dip ombre collection 24 màu rất dễ cho bạn tạo những màu ombre cho khách yêu của minh chất bột rất mịn dễ hoà hợp 

OMBRE COLLECTION

$244.00 Regular Price
$144.00Sale Price
    Venus Beauty System
    1041 s jupiter rd 
    Garland tx 75042
    (301)503-4052
    bottom of page